Karsten Pedersen har været ansat i 40 år hos Gert Svith A/S