Gert Svith A/S udlejer og leverer containere både åbne og lukkede i mange størrelser.

Lejen kan være af kort eller længere periode alt efter behov.

Her er en liste over mulige containere:

Åbne containere:
-Containere i størrelserne 14 - 52 m3

Lukkede containere:
-Affaldscontainere 5 - 24 m3
-Skibscontainere 1 0- 2 0 - 40 fod.