Gert Svith A/S har høstet flere priser herunder Danmarks Jægerforbunds pris for naturpleje.
Når udvinding af råstoffer er slut genoprettes områderne, så de igen kan bruges til landbrugsjord eller naturområde.
Firmaet har skabt naturområder med stor biodiversitet. Det sker ved omfattende beplantning og ved nyskabte søer i egne tidligere udvindingsområder.
Det gav anledning til, at Danmarks Jægerforbund i marts 2000 tildelte Gert Svith foreningens naturpris.Det hedder i begrundelsen:
Denne pris er tildelt for en praktisk indsats, der direkte har medvirket til at genetablere og nyskabe biotober for såvel faunaen som floraen i det danske landskab.
 

Kalkovne

Gert Svith A/S har tre kalkovne på sine arealer. Ovnene blev bygget 1929-1930. De blev brugt indtil 1935, hvorefter de forfaldt. I 2002 blev de restaureret. I 2014 blev der danne et kalkovnslaug, der vil sikre vedligeholdelsen af de historiske og fredede ovne.
Gert Svith A/S bidrog med midler til den startede vedligeholdelse.
Se også:
Fortidsmindeguide.dk