Persondata - Kunder

Oplysningspligt kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om materialeleverancer/tilbudsgivning/udførelse af opgaver kan Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S, Rugvænget 38, 8500 Grenaa (CVR 29820511) Tlf.: 86320200 som såkaldt ”dataansvarlig” behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, email etc.).

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af aftalte leverancer eller aftaler.

I tilfælde af vi benytter underentreprenører for at udføre opgaven for dig, vil dine personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen indsamler Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S almindelige personoplysninger hos relevante myndigheder.

Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S vil opbevare/gemme personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S behandler om dig:

- Retten til indsigt
- Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
- Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
- Retten til dataportabilitet
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.