Gert Svith A/S tilbyder professionel jordsortering i forskellige former.
Vi kan sorter jord hvor det passer dig om det er på en byggeplads eller ligende.

Vores sorterer lejes ud som bemandet anlæg, så du kan få sorteret eget materiale, uden det skal flyttes først.

Kontakt Henrik Svith på telefon: 8758 1080 eller mail: henrik@gertsvith.dk

Vi sorter:

  • Jord
  • Muld
  • Beton brokker
  • Forskellige størrelse sten