Jordsorterer

Joergen.Nielsen@pon-cat.com

Hvad kan vi? Spørg om hvad vi ikke kan, det er det letteste.

Ny jordsorterer

Denne sorterer lejes ud som bemandet anlæg, så du kan få sorteret eget materiale, uden det skal flyttes først.

Ring til Henrik Svith tlf.:4035 0500.

i


   Snerydning og saltning for både     

   private og for offentlige

   myndigheder


 


  Snerydning og saltning for både   

  private og for offentlige 

   myndigheder

 
  Volvo FH 16 750

 


  Vi er leveringdygtig i forskellige   

  typer vaskede stenmaterialer.

  Pyntesten.Rugvænget 38, DK 8500 Grenaa - tlf.: +45 8632 0200 - fax: +458632 4050 - gertsvith@gertsvith.dk - www.gertsvith.dk - CVR 29820511