Miljø og natur

Joergen.Nielsen@pon-cat.com

Hvad kan vi? Spørg om hvad vi ikke kan, det er det letteste.Gert Svith A/S har høstet flere priser herunder Danmarks Jægerforbunds pris for naturpleje.


Når udvinding af råstoffer er slut genoprettes områderne, så de igen kan bruges til landbrugsjord eller naturområde.


Firmaet har skabt naturområder med stor biodiversitet. Det sker ved omfattende beplantning og ved nyskabte søer i egne tidligere udvindingsområder.


Det gav anledning til, at Danmarks Jægerforbund i marts 2000 tildelte Gert Svith foreningens naturpris.

Det hedder i begrundelsen:


            Denne  pris er tildelt for en praktisk indsats, der direkte har medvirket til at genetablere og nyskabe biotober

for såvel faunaen som floraen i det danske landskab.


                                                   

                                  


                                      Genetableringen skrider frem         

                                   efterhånden som råstofudvindingen

                                                           ophører.

Gert Svith A/S har tre kalkovne på sine arealer. Ovnene blev bygget 1929-1930. De blev brugt indtil 1935, hvorefter de forfaldt. I 2002  blev de restaureret. I 2014 blev der danne et kalkovnslaug, der vil sikre vedligeholdelsen af de historiske og fredede ovne.

Gert Svith A/S bidrog med midler til den startede vedligeholdelse.

Rugvænget 38, DK 8500 Grenaa - tlf.: +45 8632 0200 - fax: +458632 4050 - gertsvith@gertsvith.dk - www.gertsvith.dk - CVR 29820511