Nyheder

Hvad kan vi? Spørg om hvad vi ikke kan, det er det letteste.

I efteråret 2018 modtog Gert Svith A/S

disse to unikke gummigeder.

Det er to Cat geder 988 k

 

Gedernes egenvægt er ca 60 tons

Skovlen rummer 14 m3

Skovlens indhold kan veje 21 - 23 tons.

 

 

 

To flotte nye CAT Geder

i

 

Specialtransporter af alle

slags op til 73 tons.

 

 

 

Specialtransporter af alle

slags op til 73 tons.

 

 

 

Lystsejlere har behov for

sikker kranhjælp.

 

 

Rugvænget 38, DK 8500 Grenaa - tlf.: +45 8632 0200 - fax: +458632 4050 - gertsvith@gertsvith.dk - www.gertsvith.dk - CVR 29820511